Wie en wat is Aurora Consultancy?

Wie is?

Mijn naam is Ruud Hendriks. Ik ben 56 jaar oud, getrouwd met Britta en ik heb een zoon van 17 jaar. Mijn loopbaan begon ik na een opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) als beroepsmarineofficier. Vanaf 1996 vervulde ik diverse managementfuncties bij o.a. Océ NV en APG, zowel nationaal als internationaal. De laatste 20 jaar heb ik met name gewerkt als senior programmamanager in grote complexe transitietrajecten. In 1992 heb ik mijn marine-opleiding wetenschappelijk afgerond aan de TU Eindhoven. Sindsdien heb ik mij met verdere studies als Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven en Master Verandermanagement aan het SIOO, in organisatiekunde, management- en transitievraagstukken gespecialiseerd.

Dit heeft er oa in geresulteerd dat ik ruim 12 jaar een Certified Management Consultant (CMC) ben. CMC is een kwaliteitskeurmerk voor organisatieadviseurs met een wereldwijd erkende status.

Wat karakteriseert mij

Gedurende mijn operationele carrière bij defensie en met name bij de onderzeedienst heb ik geleerd dat iedereen in het team ertoe doet. Iedere stem in het team dient gehoord te worden, maar daarvoor zijn ook omgevingen gewenst waar dit mogelijk is. In mijn werk als organisatieadviseur werk ik integraal over disciplines heen en betrek en verbind ik het gehele “team” dat verantwoordelijk is voor het te behalen resultaat hierbij.
Regels die het speelveld en flexibiliteit van handelen beperken vind ik vervelend. Regels bieden weliswaar enige structuur maar kunnen ook samenwerken onnodig formaliseren en soms in de weg staan. Mijn hart gaat sneller kloppen als een team een positieve dynamiek ontwikkelt en teamleden buiten hun grenzen gaan denken en handelen, waardoor een grotere positieve beweging in een organisatie tot stand kan worden gebracht.

Leidt tot

Na meer dan 20 jaar ervaring in complexe adviesvraagstukken ontstond het idee om de opgedane kennis en kunde voor meer partijen beschikbaar te stellen: Aurora Consultancy. Complexe verandervraagstukken zijn geen exacte wetenschappen, maar worden door (leer)ervaring opgebouwd. Met mijn rijke en diverse praktijkervaring kan ik samen met u extra praktische capaciteit en slagkracht genereren om uw ambitie tot bloei te brengen. Daarbij gaat het niet om mooie theoretische verhalen, maar doen we samen wat er gedaan moet worden.

Wie is?

Mijn naam is Ruud Hendriks. Ik ben 52 jaar oud, getrouwd met Britta en ik heb een zoon van 14 jaar. Mijn loopbaan begon ik na een opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) als beroeps marineofficier. Hierbij nam ik deel aan diverse onderzeebootoperaties, waaronder o.a. in het voormalig Joegoslavië. Vanaf 1996 vervulde ik diverse managementfuncties bij o.a. Océ N.V en APG, zowel nationaal als internationaal. De laatste 10 jaar heb ik met name gewerkt als Program Manager in grote complexe verandertrajecten. In 1992 heb ik mijn marine-opleiding wetenschappelijk afgerond aan de TU Eindhoven. Sindsdien heb ik mij met verdere studies als Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven en Master Change Management aan het SIOO, in organisatiekunde, management- en verandervraagstukken gespecialiseerd.
Dit heeft er o.a in geresulteerd dat ik ruim 10 jaar een Certified Management Consultant (CMC) ben. CMC is een kwaliteitskeurmerk voor organisatieadviseurs met een wereldwijd erkende status.

Wat karakteriseert mij

Gedurende mijn operationele carrière bij defensie en met name bij de onderzeedienst heb ik geleerd dat iedereen in het team ertoe doet. Iedere stem in het team dient gehoord te worden, maar daarvoor zijn ook omgevingen gewenst waar dit mogelijk is. In mijn werk als organisatieadviseur werk ik integraal over disciplines heen en betrek en verbind ik het gehele “team” dat verantwoordelijk is voor het te behalen resultaat hierbij.
Regels die het speelveld en flexibiliteit van handelen beperken vind ik vervelend. Regels bieden weliswaar enige structuur maar kunnen ook samenwerken onnodig formaliseren en soms in de weg staan. Mijn hart gaat sneller kloppen als een team een positieve dynamiek ontwikkelt en teamleden buiten hun grenzen gaan denken en handelen, waardoor een grotere positieve beweging in een organisatie tot stand kan worden gebracht.

Leidt tot

Na meer dan 20 jaar ervaring in complexe adviesvraagstukken ontstond het idee om de opgedane kennis en kunde voor meer partijen beschikbaar te stellen: Aurora Consultancy. Complexe verandervraagstukken zijn geen exacte wetenschappen, maar worden door (leer)ervaring opgebouwd. Met mijn rijke en diverse praktijkervaring kan ik samen met u extra praktische capaciteit en slagkracht genereren om uw ambitie tot bloei te brengen. Daarbij gaat het niet om mooie theoretische verhalen, maar doen we samen wat er gedaan moet worden.

Mijn stijl van werken kan het best gekarakteriseerd
worden met begrippen als:

240_F_134332887_47fwwPkRQ6tBiE66qO5sWGRAkupa9IW4
Resultaatgericht met oog voor de mens
business-strategy-challenge-chess-closeup-royalty-free-thumbnail
Doortastend vanuit meerdere perspectieven
business-collaboration-colorful-communication-royalty-free-thumbnail
Verbindend op alle lagen in de organisatie
download
Samenwerkend over grenzen heen
bg-home-course-min-min
Reflectief met humor en zelfspot