Hoe gaat Aurora Consultancy te werk?

De eerste kennismaking laat zich het beste omschrijven als een reis. Een mogelijk gezamenlijke reis zou als volgt vormgegeven kunnen worden:

1) Het beoogde reisdoel onderzoeken

Zoals bij iedere reis starten we met een gesprek over het beoogde reisdoel en de context waarbinnen we gezamenlijk op pad gaan;

2) Analyseren van kansen en mogelijkheden

Een verandertraject kan soms taai en kostbaar zijn en vraagt doorzettingsvermogen, maar ook de openheid om je te laten verrassen. Er ontstaan kansen en nieuwe mogelijkheden die voorheen niet zichtbaar waren. Aurora Consultancy maakt deze mogelijkheden samen met u zichtbaar;

3) Toetsen van kansen en mogelijkheden

Deze mogelijkheden of, zoals Aurora Consultancy het noemt, buiten de geijkte paden wandelen waar de mooie bloemen groeien, bieden nieuwe inzichten. Deze moeten getoetst en onderzocht worden;

4) Kiezen van kansrijke mogelijkheden

Kansrijke mogelijkheden hebben diverse invalshoeken. Welke van deze mogelijkheden “make your organization shine brighter”?
Aurora Consultancy helpt u bij uw keuze door het aanreiken van middelen en inzichten;

5) Concretiseren van de mogelijkheden en een aanzet tot het implementeren

Het daadwerkelijk succesvol implementeren van de gekozen opties kan op diverse wijze worden vormgegeven. U kunt kiezen voor een traditionele projectmatige aanpak of een meer agile benadering. Wellicht geen van beide, maar iets wat past bij uw organisatie. Aurora Consultancy zoekt met u en geeft vorm aan deze concretiseringsstap.

6) Observeren, reflecteren en bijsturen

Veranderingen doorvoeren vraagt flexibiliteit en veerkracht van de organisatie, maar ook aan de wijze waarop dit wordt vormgegeven. Het observeren, reflecteren en bijsturen is een kwaliteit die er mede voor zorgt dat de gestarte reis het beoogde reisdoel behaalt.

7) Verankeren en nieuw reisdoel bepalen

Bij alle bovengenoemde stappen staan uw klanten en gebruikers centraal.
Uw (potentiële) klanten en gebruikers zijn de spil waarom het draait. Zij worden vanaf de start van het veranderinitiatief betrokken. Zonder uw medewerkers is de reis van weinig toegevoegde waarde. Veel aandacht besteden we aan het samen denken en doen, want daarmee wordt de verbinding van uw ambities met die van uw medewerkers gelegd. Zo werken we samen aan een gezonde groei van uw organisatie én uw medewerkers.