Welkom bij Aurora Consultancy

Aurora Borealis, beter bekend als het noorderlicht of poollicht is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer. Het is vaak een lichte gloed of bestaat uit bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht; heel zelden is het zelfs vlammend. Aurora Consultancy ontleent haar naam aan dit licht. Net als het poollicht, schijnt Aurora Consultancy een verrassend licht op uw organisatie, waardoor alle relevante aspecten binnen uw organisatie belicht worden. Hierdoor laat Aurora Consultancy u mogelijkheden binnen uw organisatie zien, die al bestonden, maar nog feller kunnen stralen.

Welkom bij Aurora Consultancy

Aurora Borealis, beter bekend als het noorderlicht of poollicht is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer. Het is vaak een lichte gloed of bestaat uit bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht; heel zelden is het zelfs vlammend. Aurora Consultancy ontleent haar naam aan dit licht. Net als het poollicht, schijnt Aurora Consultancy een verrassend licht op uw organisatie, waardoor alle relevante aspecten binnen uw organisatie belicht worden. Hierdoor laat Aurora Consultancy u mogelijkheden binnen uw organisatie zien, die al bestonden, maar nog feller kunnen stralen.

Iedere organisatie krijgt te maken met veranderingen. Veranderingen in de buitenwereld waar je op in moet spelen, veranderingen in werkwijze, in cultuur, in organisatie inrichting. Het is niet altijd gemakkelijk om deze veranderingen op een efficiënte, effectieve manier aan te pakken. Het oprichten van programma’s of projecten zijn geen garantie voor succes. Er moet immers met vele verschillende factoren rekening gehouden worden.

Bij Aurora Consultancy staat de mens voorop. Zij zijn het waardevolste van een organisatie. Samen met hen zorgen wij ervoor dat het gewenste resultaat behaald wordt. Geen enkele organisatie en geen enkel veranderinitiatief is hetzelfde. Het is daarom belangrijk maatwerk toe te passen in dienstverlening. Afhankelijk van het vraagstuk, de doelstellingen en de context, bieden wij passende, methodische begeleiding, die flexibel (lean en/of agile) aangepast en uitgebreid kan worden.

U staat er niet alleen voor! Aurora Consultancy kan u helpen in het begeleiden van taaie of vastzittende veranderinitiatieven. Die hulp komt in verschillende vormen:

 • Een analyse van uw veranderinitiatief, waaruit sterke punten, maar ook mogelijke knelpunten naar voren komen. Die analyse kunt u aan laten vullen met mogelijke maatregelen om de sterke punten te benadrukken en de knelpunten op te lossen;
 • Begeleiding van het gehele veranderinitiatief;
 • Begeleiden en faciliteren van workshops, waar de vraagstukken van het veranderinitiatief onder handen genomen worden.

U staat er niet alleen voor! Aurora Consultancy kan u helpen in het begeleiden van taaie of vastzittende veranderinitiatieven. Die hulp komt in verschillende vormen:

 • Een analyse van uw veranderinitiatief, waaruit sterke punten, maar ook mogelijke knelpunten naar voren komen. Die analyse kunt u aan laten vullen met mogelijke maatregelen om de sterke punten te benadrukken en de knelpunten op te lossen;
 • Begeleiding van het gehele veranderinitiatief;
 • Begeleiden en faciliteren van workshops, waar de vraagstukken van het veranderinitiatief onder handen genomen worden.

Aurora consultancy heeft dan ook als motto: ... make your organization shine brighter ...

Over Aurora Consultancy

Mijn naam is Ruud Hendriks. Ik ben 52 jaar oud, getrouwd met Britta en ik heb een zoon van 14 jaar. Mijn loopbaan begon ik na een opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) als beroeps marineofficier. Hierbij nam ik deel aan diverse onderzeebootoperaties, waaronder o.a. in het voormalig Joegoslavië. Vanaf 1996 vervulde ik diverse managementfuncties bij o.a. Océ N.V en APG, zowel nationaal als internationaal. De laatste 10 jaar heb ik met name gewerkt als Program Manager in grote complexe verandertrajecten. In 1992 heb ik mijn marine-opleiding wetenschappelijk afgerond aan de TU Eindhoven. Sindsdien heb ik mij met verdere studies als Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven en Master Change Management aan het SIOO, in organisatiekunde, management- en verandervraagstukken gespecialiseerd.

Hoe gaat Aurora Consultancy te werk?

De eerste kennismaking laat zich het beste omschrijven als een reis. Een mogelijke gezamenlijke reis zou als volgt vormgegeven kunnen worden:

 1. Het beoogde reisdoel onderzoeken
 2. Analyseren van kansen en mogelijkheden
 3. Toetsen van kansen en mogelijkheden
 4. Kiezen van kansrijke mogelijkheden
 5. Concretiseren van de mogelijkheden en een aanzet tot het implementeren
 6. Observeren, reflecteren en bijsturen
 7. Verankeren en nieuw reisdoel bepalen

De eerste kennismaking laat zich het beste omschrijven als een reis. Een mogelijke gezamenlijke reis zou als volgt vormgegeven kunnen worden:

 1. Het beoogde reisdoel onderzoeken
 2. Analyseren van kansen en mogelijkheden
 3. Toetsen van kansen en mogelijkheden
 4. Kiezen van kansrijke mogelijkheden
 5. Concretiseren van de mogelijkheden en een aanzet tot het implementeren
 6. Observeren, reflecteren en bijsturen
 7. Verankeren en nieuw reisdoel bepalen
RL017_Hendriks_060120
“Het werken met humor bij toch serieuze zaken werkt verbindend en effectief.Het creeert openingen om mogelijke opgesloten energie vrij te maken. Vanuit deze openingen en energie ontstaat kracht om vastzittende bewegingen weer vlot te trekken.”
_Ruud Hendriks,januari 2020
demo_image
“Succesvolle ontwikkeling en implementatie van Value Streams, Zoals vermeld in het Scaled Agile Framework (SAFe®).Naast deze implementatie, een parallelle coordinatie van de overgang naar een agile Portfolio Management.”
_APG,december 2019

Samen werken aan organisatorische ontwikkeling

De benadering van Aurora Consultancy bestaat uit een brede multidisciplinaire aanpak, duurzame organisatieontwikkeling en een hoge resultaatgerichtheid. Deze kennis en kunde, gecombineerd met een rijke praktijkervaring, maakt van Aurora Consultancy een ideale partner voor organisaties die (willen) groeien en daarmee een gezond fundament voor de toekomst willen leggen.